Kalastus

Ahven

 

Vastuullista kalastusta Kiskon Kirkkojärvellä

Kalastuksen vastuullinen harrastaminen on kaikkien kalastajien yhteinen etu. Yhteisten sääntöjen noudattamiseen kuuluu myös se, että maksetuista kalastuksenhoitomaksusta ja vesialueen lupamaksuista on tositteet asianmukaisesti vesillä mukana.  Niiden, jotka ovat ikänsä puolesta vapaita kalastuksenhoitomaksuista, tulee pystyä todistamaan ikänsä. Mikäli todistusta ei ole mukana, valvoja määrää hänet käymään 7 päivän kuluessa poliisiasemalla näyttämässä tarpeellisen todisteen.

Kalastuksenhoitomaksu on henkilökohtainen.  Apulaiset, kuten soutajat, eivät tarvitse kalastuslupia, kunhan eivät käsittele pyyntivälineitä eivätkä koske saaliiseen pyyntitapahtuman yhteydessä.

Kiskon kirkkojärvi kuuluu Kiskonjoen – Perniön vesistöalueeseen, jossa:

  • VAELLUSKALAVESISTÖN KOSKI- JA VIRTA-ALUEILLA ONKIMINEN, PILKKIMINEN JA VIEHEKALASTUS ON KIELLETTY. Kielto koskee myös vesialueen omistajaa ja kalastusluvan haltijaa. Rajoitukset eivät ole voimassa järvialueella ja hitaasti virtaavilla suvantopaikoilla (ks. kalastusrajoitus.fi)

Jos olet 18 – 64 vuotias:

  1. kalastat yhdellä ongella, pilkillä tai silakkalitkalla – sinun ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua
  2. kalastat yhdellä ongella, pilkillä tai silakkalitkalla vesistöissä, jossa kalastusta on rajoitettu – sinun ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua, mutta tarvitset vesialueen omistajan luvan
  3. viehekalastat yhdellä vavalla – sinun pitää maksaa kalastuksenhoitomaksu
  4. viehekalastat usealla vavalla, kalastat kalastusrajoitusalueella tai kalastat pyydyksellä – sinun pitää maksaa kalastuksenhoitomaksu ja tarvitset lisäksi vesialueen omistajan luvan

Jos olet alle 18-vuotias tai yli 64-vuotias:

  1. kalastat yhdellä ongella, pilkillä tai silakkalitkalla tai viehekalastat yhdellä vavalla – sinun ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua
  2. kalastat usealla ongella, pilkillä, silakkalitkalla tai vieheellä – sinun ei tarvitse maksaa tai viehekalastat vesistöissä, joissa kalastusta on rajoitettu tai kalastat pyydyksillä – kalastuksenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, mutta tarvitset vesialueen omistajan luvan

 

Lähde: Suomu / Metsähallitus 24.5.2017

Kalastuslain ja kalastuksenhoitomaksun tavoitteena on turvata luontaiset kalakannat ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Kalastuksen valvonta on osa kalavesien hoitoa. Kalastuksenvalvojien tekemä valvontatyö on pitkälti myös kalastajien neuvontaa.

Kalastuksenhoitomaksun voi maksaa eräluvat.fi –verkkokaupassa, puhelinpalvelussa (020 69 2424), erälupien myyntipisteessä tai R-kioskissa.

Kirkkojärvi on jaettu useisiin vesialueisiin. Vesialueiden rajat löytyvät näiltä sivuilta löytyvästä vesialuekartasta.