Kirkkojärven hoitoyhdistys

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen toimialueeseen kuuluvat Kiskonjoen vesistö ja Kiskon Kirkkojärvi. Yhdistyksen toiminta keskittyy rehevöityneen Kirkkojärven tilan parantamiseen. Yhdistys perustettiin vuonna 1989 ja siinä on jäseniä noin 200.

Yhdistys osallistuu erilaisiin kunnostushankkeisiin ja tilaisuuksiin, järjestää omia tapahtumia, seuraa Kirkkojärven levätilannetta ja kalaston tilaa, valvoo kalastusta ja puuttuu aktiivisesti ilmeneviin seikkoihin, jotka vaikuttavat vesistön ja Kirkkojärven tilaan.

Yhdistys on laatinut eettiset säännöt, jotka antavat asukkaille käytännön ohjeita pitää huolta omasta järvestään ja ympäristöstään sekä toimimisesta yhteisen edun hyväksi.

Yhdistys on tehnyt Kirkkojärvelle hoitosuunnitelman,  jonka tavoitteena on vuosina 2022-2027 kohentaa eri toimenpitein järven tila hyväksi vuoteen 2028 mennessä. Tavoitteeseen päästään, jos suunnitelman  toimenpiteet toteutuvat, mikä edellyttää sitoutumista, resursseja ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

 

kirkkojarven-hoitoyhdistys