Ruoko-kala2 -hanke 2020

Ruoko-kala2 -hanke 2020

Keväällä hankittiin kaikki tarvittavat luvat vesi- ja ranta-alueiden omistajilta sekä ELY:ltä. Niitto suoritettiin 15.7. – 11.8.2020 välisenä aikana talkoo- ja ostopalveluna. Leikkuu tapahtui tehokkaasti 3 m leveällä Truxor-koneella, rantaan keruu…

Niittoalueet

Niittoalueet

Kirkkojärven suunnitellut niittoalueet (pdf). Vesiruovikoiden niittoalueet on numeroitu karttaan ja niihin liittyvät pituus- ja syvyystiedot ovat liitteessä 4. Luhtien niittoalueet on merkitty karttaan kirjaimilla ja niihin liittyvät pinta-alatiedot löytyvät liitteestä…