Kalastuksenvalvonta Kiskon Kirkkojärvellä kesällä

Kiskon Kirkkojärvellä suoritetaan tehostettua kalastuksenvalvontaa kuluvan kalastuskauden aikana. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki kalastajat noudattavat kalastuslain määräyksiä.

Onkiminen yhdellä kelattomalla ongella ja pilkkiminen on sallittua ilman kalastonhoitomaksua.

Mikäli uistelee yhdellä vavalla, pitää maksaa kalastonhoitomaksu. Tällöin voi kalastaa koko järven alueella. Joessa, salmessa ja kapeikossa oleva kalaväylä on pidettävä vapaana pyydyksistä. Kalatiessä sekä 200 metrin matkalla sen tai muun vastaavanlaitteen ylä- ja alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty.

Mikäli ei ole vesialueen omistaja, kalastus on kotitarvekalastusta, eikä saalista ei saa pistää myyntiin.

Mikäli kalastaa useammalla vavalla / uistimella ja / tai käyttää muita pyydyksiä kuten verkkoja, katiskoita, haukikoukkuja, pitkää siimaa tms. pitää maksaa kalastonhoitomaksu sekä hankkia kalastusoikeuden osoittava merkki niillä alueilla, missä näitä merkkejä on käytössä.

Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa mikäli ei ole vielä täyttänyt 18 vuotta, tai jos on jo täyttänyt 65 vuotta. Kaikkien 18 – 64-vuotiaiden pitää siis maksaa kalastonhoitomaksu.

Kalastonhoitomaksu pitää maksaa siinäkin tapauksessa, että kalastaa omalla vesialueellaan. Tosite kalastonhoitomaksun suorittamisesta tulee pitää mukana. Mikäli iän puolesta ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua, tulee asianomaisella henkilöllä olla mukanaan henkilötodistus, josta hänen ikänsä käy selville.

Mikäli toinen henkilö on mukana esimerkiksi soutajana ilman, että hän koskee pyydyksiin, hänen ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua.

Verkot ja muut seisovat pyydykset pitää merkitä koholla / lipuilla siten, että ne erottuvat selkeästi. Kohoissa pitää olla myös kalastajan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi niissä tulee olla vesialueen kalastusoikeuden osoittava merkki. Vesiliikenneväylien ulkopuolella olisi suositeltavaa pitää kohona matalaa lippua, jossa salon korkeus on 40 cm. Vesiväylillä lain vaatima lippusalon korkeus on 1,2 m. Pyydysten köysien tulisi olla uppoavia.
Lisätietoja pyydysten merkitsemisestä Kalatalouden Keskusliitosta (ahven.net)

Kuhan alamitta on 45 cm ja alle 55 mm solmuvälin verkot on kielletty. Tätä pienemmät kalat on palautettava järveen riippumatta siitä, ovatko ne elossa tai kuolleita.

Kalastuksenvalvoja on ELY-keskuksen valtuuttama. Hän suorittaa julkista hallintotehtävää ja on oikeutettu käyttämään tässä tehtävässä julkista valtaa (Suomen kalastuslaki 379/2015). Mikäli henkilö syyllistyy kalastuslain 118 § mukaisiin rikkomuksiin, kalastuksenvalvoja on velvollinen ilmoittamaan asiasta poliisille.

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry:n
Kalastuksenvalvoja