Kirkkojärven tilan seurannat

Kirkkojärven tilan seurannat

Vesistöjen tilan seuranta on pitkäjänteistä, ja siinä käytetään standardoituja menetelmiä. Vesistöjen tilaa arvioidaan ja seurataan nykyisin hyvin pitkälle EU:n vesipuitedirektiivin pohjalta keskittyen erityisesti vesistöjen biologiaan. Biologinen aineisto (kalat, pohjaeläimet, vesikasvit,…

Leväseuranta Kirkkojärvellä

Leväseuranta Kirkkojärvellä

Kirkkojärven hoitoyhdistys on vastannut ELY-keskuksen haasteeseen leväseurannan järjestämisestä järvellämme. Kiitokset Paula Palmulalle ja Jukka Saariselle, kun he ovat lupautuneet vapaaehtoisiksi. Voit seurata levätilannetta Kirkkojärven kahdella havaintopaikalla ympäristöhallinnon (järvi-meriwiki) sivuilla: Kirkonkylän…