Kalastuksen rajoitus 1.5.2022-30.4.2027

TIEDOTE
Päätös kalastuslain 53§:n ja 57§:n mukaisesta kalastuksen rajoittamisesta Kiskon Kirkkojärvellä (VARELY/2624/2022)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on muuttanut 2.5.2022 kalastusasetuksessa määrätyn kuhan alimman pyyntimitan 45 senttimetriin ja kieltänyt solmuvälin alle 55 millimetrin verkkojen käytön Kiskon Kirkkojärvellä.

Alamitan muutos ja verkon silmäkoon rajoitus on voimassa 1.5.2022 – 30.4.2027 välisen ajan.

Kiskon Kirkkojärvellä suoritetaan tehostettua kalastuksenvalvontaa. Jokaisessa tarkastuksessa kysytään myös voimassa oleva kalastonhoitomaksu. Alamittaa pienemmät kuhat on palautettava järveen riippumatta siitä, ovatko ne elossa tai kuolleita.

Kalastuksenvalvoja on ELY-keskuksen hyväksymä suorittamaan kalastuksenvalvontaa. Hän suorittaa julkista hallintotehtävää ja on oikeutettu käyttämään tässä tehtävässä julkista valtaa (Suomen kalastuslaki 379/2015). Mikäli henkilö syyllistyy kalastuslain 118 § mukaisiin rikkomuksiin, kalastuksenvalvoja on velvollinen ilmoittamaan asiasta poliisille.

Ilpo Ervasti
Lounais-Suomen kalatalousalueen kalastuksenvalvoja

Pdf (84 Kt)f