Kalastuksen säätely ja kalastus

Kalastus kohdistuu Kirkkojärvellä pääasiassa järven petokaloihin. Kirkkojärven koeverkkokalastusten mukaan pienikokoinen särkikala, pasuri, on järven runsaslukuisn kalalaji ja Kirkkojärven kuhien ravinnossa pasuri on hyvin yleinen saaliskala. Kirkkojärven petokalat ovatkin järven luonnollisia tehokalastajia, jotka pitävät kalastoa tasapainossa.

Yhdistys teetti vuonna 2021 selvityksen Länsi-Suomen kalatalouskeskuksella järven arvokkaan kuhakannan kasvusta sekä suositukset kuhan optimaalisesta pyyntikoosta ja verkkojen pienimmästä sallitusta solmuvälistä. Ikämääritykset kalatalouskeskus teki hoitoyhdistyksen vuonna 2021 hankkimien Kirkkojärven kuhien suomunäytteistä.

Kirkkojärven kuhat kasvavat selvityksen mukaan melko nopeasti, koska 5-vuotiaiden keskipituus vuoden 2021
aineistossa on noin 45 senttiä ja 6-vuotiaiden 50 senttiä. Kuhan kasvu on keskimääräinen, jos 5-vuotiaiden keskipituus
on noin lakisääteinen alamitta 42 cm. Jos keskipituus on suurempi, kasvu on nopeaa ja alamitan nostaminen johtaa todennäköisesti myös parempiin saaliisiin.Verrattaessa kasvua muihin Etelä-Suomen järvien kantoihin päädytään samaan johtopäätökseen.

 

 

 

Kirkkojärven kuhien paino ja pituus 5-7 vuotiaina.  + tarkoittaa kuluvan vuoden kasvua

 

 

 

 

 

Tämän aineiston perusteella kuhan suositeltu alamitta Kirkkojärvellä on vähintään 45 senttiä, ja pienin sallittu solmuväli 55 millimetriä. Tällöin alamittaisten kuhien osuus verkkosaaliissa pysyy riittävän pienenä. Suuremmat kuhat pystyvät käyttämään ravinnokseen mahdollisimman laajasti eri kokoisia ja muotoisia saaliskaloja. Lisäksi varmistetaan se, että myös nopeakasvuisimmat yksilöt ehtivät kutea vähintään kerran ennen saaliiksi joutumista. Lisäksi liian tiheä alamittaisten kuhien kanta voi hidastaa kasvua, vaikka ravintoa olisi runsaasti. Alamitta voisi Kirkkojärvellä olla selvityksen raportin mukaan jopa 50 senttiä, ja pienin sallittu verkon solmuväli 60 mm.

Selvityksen perusteella yhdistys haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta säätelypäätöksen, joka astui voimaan 2.5.2022. Päätös on voimassa viisi vuotta. Kuhan alamitta on Kirkkojärvellä 45 senttiä ja pienin verkon sallittu solmuväli 55 milliä. Yhdistys on pystyttänyt infotauluja ko.päätöksestä järven rannoille.

Tavoitteena on tietenkin se, että säädettyä alamittaa ja verkkojen solmuväliä myös noudatetaan. Tähän tarvitaan myös kalastuksen valvontaa järvellä.

Kaloille voidaan säätää myös ylämittoja, sillä suurikokoisilla petokaloilla on tutkimusten  mukaan hyvin tärkeä merkitys kantojen elinvoimaisuuden ja tasapainoisen kalaston rakenteen kannalta. Yhdistys suosittelee yli 60 senttimetristen kuhien ja yli 90 senttimetristen haukien vapauttamista pyydyksistä Järven petokalakantojen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi voidaan asettaa myös päiväkohtaisia saaliskiintiöitä sekä rauhoitusaika kuhan kutuajaksi.