Yhdistyksen eettiset säännöt

 1. Järven kunnon ylläpitäminen kuuluu meille kaikille. Lähtökohtana on yksittäisen ihmisen oma vastuullinen toiminta ja halu.
 2. Mikäli talouttasi ei ole kytketty jätevesiverkostoon, suosi kompostoivaa puukäymälää.
  Mikäli kannat veden sisään, imeytä sauna- ja tiskivedet kivipesään tai saostuskaivon kautta maahan. Mikäli otat veden vesijohdosta, sinun pitää puhdistaa jätevetesi.
 3. Mikäli on vaara, että pesuvedet päätyvät luontoon, käytä ympäristöystävällisiä pesuaineita, jotka tunnistat ympäristömerkistä kuten joutsenmerkki.
 4. Lannoitteet, polttonesteet ja myrkyt eivät kuulu vesistöihin. Älä johda niitä järveen.
 5. Ruokojen kaislojen ja muiden vesikasvien on maa- ja vesialueen omistajan / haltijan vastuulla. Kirkkojärvellä voidaan Hoitoyhdistyksen myötävaikutuksella tehdä suunnitelma, jota voidaan lähteä toteuttamaan yhdessä esimerkiksi talkoin. Osallistukaa talkoisiin. Kyseisiin töihin voidaan myös anoa ulkopuolista rahoitusta.
 6. Roskia ja rantaan ajautuneita vesikasveja ei pidä työntää tai haravoida järveen, vaan kompostoida, käyttää marjakasvien katteena tai hävittää omalla alueella.
 7. Älä häiritse järven ja luonnon rauhaa.
  • a. Pidä veneillessäsi vähintään 100 metrin etäisyys asutusta rannasta.
  • b. Huomioi äänenkäyttö, erityisesti iltaisin. Vesillä ääni kantautuu yllättävän pitkälle.
  • c. Älä aja järvellä suurilla nopeuksilla; huomioi vesilinnut ja niiden poikaset.
  • d. Vesilläliikkujien tulee välttää maihinnousua Kirkkojärven pieniin ja asumattomiin saariin vesilintujen pesimäkaudella (1.5.-30.6).
  • e. Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella.
 8. Kun kalastat, pidä huoli, että toimit sääntöjen mukaan, ja että sinulla on luvat kunnossa sekä pidä ne mukanasi:
  • a. Kalastonhoitomaksu
  • b. Tarvittaessa vesialueen omistajan lupa
  • c. Pyydysten oikea merkintä
  • d. ELY-keskuksen päätöksessä kuhan alamitta on Kirkkojärvellä 45 cm ja verkkojen pienin sallittu solmuväli on 55 millimetriä
  • d. Vapauta alamittaiset kalat elävänä tai kuolleena
 9. Ole kalastuksessasi vastuullinen
  • Suurikokoisilla petokaloilla on hyvin tärkeä merkitys kantojen elinvoimaisuuden ja kalaston tasapainoisen rakenteen kannalta. Kirkkojärven petokalakantojen (kuha, hauki, iso ahven, made) ylläpito ja vahvistaminen on erittäin tärkeää myös järven suurien särkikalakantojen aiheuttaman sisäisen rehevöitymisen hillitsemiseksi. Toistaiseksi ylämittoja ei Kirkkojärven petokaloille ole säädetty. Edellä esitettyyn viitaten Kirkkojärven hoitoyhdistys suosittelee, että kalastajat noudattaisivat voimassa olevien kalastusrajoitusten lisäksi seuraavia ylämittoja Kiskon Kirkkojärvellä:

  Kuha: vapauta yli 65 senttimetrin mittaiset yksilöt
  Hauki: vapauta yli 90 senttimetrin (5 kg) mittaiset yksilöt
  Ahven: vapauta yli 40 cm (1 kg) yksilöt

  Lisäksi hoitoyhdistys suosittelee välttämään kuhaan kohdistettua pyyntiä touko-kesäkuussa sen kutuaikana.

  Lopuksi hoitoyhdistys suosittelee seuraavaa;

  Tainnuta ja verestä ruokakaloiksi kalastamasi kalat heti äläkä ota niitä enempää kuin tarvitset. Hyödynnä myös järven runsaita särkikalakantoja (mm. särki, lahna, pasuri, sorva, ruutana, suutari, salakka), sillä ne kiihdyttävät järven sisäistä rehevöitymistä. Parhaiten särkikaloja hyödynnetään käyttämällä myös niitä ravinnoksi. Hoitoyhdistys kehittelee uusia reseptejä.

 10. Jos sinulla on ideoita järven hoitoon liittyvissä asioissa, kerro niistä eteenpäin, esimerkiksi Hoitoyhdistyksen johtokunnan jäsenille
 11. Seuraa asioita käymällä Hoitoyhdistyksen koti- ja facebooksívuilla:  www.kiskonkirkkojarvi.fi,
  Facebook: KiskonKirkkojarvenHoitoyhdistys