Lausunto ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaksi sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vv. 2022-27

Lausunto ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren  vesienhoitosuunnitelmaksi sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vv. 2022-27

Vesienhoidon suunnittelua ohjaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi, joka on pantu toimeen kansallisella lainsäädännöllä. Vesienhoidon tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet ja pohjavedet hyvään tilaan ja estää vesien tilan heikkeneminen… Lue koko…