Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen – muistutus

Vesienhoidon valtakunnallisen tietopalvelun sivustoilla eTPO.fi on tietoa mm. Kiskon Kirkkojärvestä ja toimenpiteistä järven tilan kohentamiseksi. Suoraan vesimuodostumaan kohdistuvan toimena on ko. sivuston mukaan Kirkkojärvessä puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn tehostaminen. Kyseessä on suuren rehevöityneen järven kunnostus…

Lue koko kirjelmä (pdf-tiedosto)