Tiedote 7.5.2019 Hålldamin padon kunnostuksesta

Hålldamin padon avulla hoidetaan Kiskon Kirkkojärven säännöstely. Säännöstelijä on Vuorilinnan Voima oy. Valvona viranomaisena toimii Ely-keskus. Säännöstelykorkeudelle on vain yläraja, joka on 26,60/ N60. Säännöstelylle ei ole alarajaa. Säännöstelijä on pyrkinyt kesäisin pitämään alarajan 26,30:n tuntumassa, mikäli siihen tarvittavaa virtaamaa suinkin on ollut riittävästi. Kuitenkin esimerkiksi erityisen kuivana kesänä 2018 pinta painui väkisin alle 26:n, eikä säännöstelytoimin ollut mitään tehtävissä pinnan nostamiseksi ennen syyssateita.

2019 kevättulvavauriot ja niiden korjaus

Pato on pääosin puurakenteinen ja siten altis ajan hampaalle. 2019 kevättulvat aiheuttivat padolle kaksi vauriota: yhden lievän ja yhden vakavan. Lievä vaurio on yhden seitsemästä säännöstelyluukusta rikkoutuminen, mikä on helpohkosti korjattavissa. Vakava vaurio on ns. maavuoto, joka havaittiin pääsiäisenä, jolloin siitä välittömästi tiedotettiin sekä Ely-keskukselle että pelastusviranomaisille. Kumpikin taho on sittemmin käynyt padolla.

Vauriot on välttämättä korjattava. Samalla patoa peruskunnostetaan. Työ on vaativaa ja aikaa vievää, suurelta osin joessa tehtävää erikoistyötä, joka pitää huolellisesti suunnitella. Otollinen aikaikkuna työlle on sangen rajattu. Se on toukokuun lopusta kesäkuun loppuun, jolloin virtaamat ovat oletettavasti pieniä ja vakioisia ennen mahdollisia (heinäkuun ->) kesäsateita. Kirjoitushetkellä suunnitelmia viimeistellään, tarveaineita hankitaan ja työporukkaa kootaan. Jos kaikki menee oikein hyvin, työ voi olla valmis juhannuksena 2019, mistä kuitenkaan ei voi antaa mitään takuita siksi hankalasta ja luonnon voimille alttiista operaatiosta on kyse.

Joessa tehtävän korjaustyön aikana ei voida noudattaa normaalia säännöstelykäytäntöä. Työn mahdollistamiseksi veden pintaa lasketaan toukokuussa normaalia nopeammin ja oletettavasti pinta on sangen matalalla koko työn keston ajan. Valitettavasti tarkkoja pinta- sekä aikarajoja on etukäteen lähes mahdotonta ilmoittaa. Työn valmistuttua tehdään voitava kesätilanteen saattamiseksi tavanomaiseksi.

Pyydämme anteeksi aiheuttamaamme haittaa ja pyydämme kohteliaimmin pitkämielistä suhtautumista väistämätöntä korjaustyötämme kohtaan.

Vuorilinnan Voima oy
Jukka Helkama
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 203098