Kiskon jätevesihuollon parantaminen

Kiskon jätevesihuollon parantaminen

Kiskonjoen vesistö on eteläisen Suomen arvokkaimpia jokivesistöjä. Vesistö on valittu MMM:n asettaman suojeluvesityöryhmän mietinnössä (Komiteanmietintö 1977), YM:n asettaman vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mietinnössä (1992) ja pohjoismaisen ministerineuvoston raportissa (1990) erityissuojelua kaipaavaksi vesistöksi….