Kirkkojärven tilan seurannat

Kirkkojärven tilan seurannat

Vesistöjen tilan seuranta on pitkäjänteistä, ja siinä käytetään standardoituja menetelmiä. Vesistöjen tilaa arvioidaan ja seurataan nykyisin hyvin pitkälle EU:n vesipuitedirektiivin pohjalta keskittyen erityisesti vesistöjen biologiaan. Biologinen aineisto (kalat, pohjaeläimet, vesikasvit,…