Suomen meriympäristön tila 2024 -arvio

Suomen meriympäristön tila 2024 on kansallinen yhteistyöhanke, johon osallistui 13 organisaatiota ja lähes 60 asiantuntijaa. Ympäristöhallinto haluaa kuulla kansalaisia ja sidosryhmiä Suomen meriympäristön tila-arviosta.

Kuulemisaineistot ovat erinomaisia. Hyvän tilan määritelmät ja arvio meriympäristön nykytilasta ovat erittäin onnistuneita ja hyödyllisiä. Rehevöityneen Itämeren tilan kannalta on varsinkin rannikolla keskeistä valuma-alueelta tulevan ravinnekuorman vähentäminen. Ihmisen aiheuttaman ravinnekuormituksen hillitsemisessä ei ole edetty, sillä jokien tuoma ravinnekuormitus ei ole vähentynyt 20 vuoteen. Tavoitteet, joilla hyvään tilaan päästään, jättävät kysymyksiä. Nykyisellä kehitysvauhdilla seuraavat sukupolvet kamppailevat saman ongelman parissa.

Suomen meriympäristön tila 2024 -arvio