Onkikilpailu 2021

Kilpailun taustaa

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys järjestää yleisen onkikilpailun, joka on avoin kaikille onkijoille. Ikärajoitusta ei ole, vaan kaikki voivat osallistua tasavertaisesti kilpailuun. Tarkoituksena on onkia mahdollisimman monta särkikalaa ja poistaa ne järvestä kesä-heinäkuun aikana. Tässä mielessä kilpailu liittyy yhdistyksen Ruoko-kala-projektiin, jossa yhtenä tavoitteena on vähentää järven erittäin runsasta särkikalakantaa.

Kilpailun säännöt

  1. Voittaja on henkilö, joka onkii lukumääräisesti eniten särkikaloja Kiskon Kirkkojärven vesialueelta onkea käyttäen 1.6. – 30.6.2021 välisenä aikana.
  2. Kilpailuun ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
  3. Kilpailussa on yksi sarja, ylä- tai alaikärajaa ei ole
  4. Kirkkojärvessä esiintyviä yleisiä särkikalalajeja ovat: särki, pasuri, lahna, salakka, sorva ja suutari. Järvessä voi esiintyä myös säynettä ja turpaa. Ahventa, kuhaa, kiiskeä, haukea, madetta, kuoretta ja taimenta ei siis lasketa mukaan.
  5. Saaliskaloja ei päästetä takaisin järveen, vaan ne pitää pyrkiä käyttämään ensisijaisesti joko ihmisen tai eläinten ravinnoksi. Niitä voi myös käyttää maanparannukseen kompostoimalla ne tai kaivamalla ne maahan.
  6. Kilpailijat pitävät kalansaaliistaan kirjaa, josta käy ilmi saaliskalojen lukumäärä lajeittain. Kilpailuilmoitus voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä pitää olla kilpailijan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi kalojen lukumäärä/laji. Kilpailuilmoituksessa pitää olla myös toisen henkilön (joka on täysi-ikäinen) todistus siitä, että kilpailuilmoitus pitää paikkansa.  Tarvittaessa kirjanpito voidaan tarkistaa.
  7. Kilpailijat voivat ottaa kuvia saaliistaan ja kertoa esimerkiksi kilpailuun liittyvistä tapahtumista ja saaliskertymästä hoitoyhdistyksen Facebook-sivulla.
  8. Eri henkilöiden onkimia kaloja ei voi yhdistää. Kilpailutulos on henkilökohtainen. Kilpailu perustuu luottamukseen.
  9. Kilpailuilmoitus pitää lähettää viimeistään 7.7.2021 mennessä hoitoyhdistyksen kalastuksenvalvojalle Ilpo Ervastille osoitteeseen Haapaniementie 151, 25470 Kisko tai sähköpostilla ilervasti(at)gmail.com
  10. Voittajat julkaistaan Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen koti- ja Facebooksivuilla kilpailun päättymisen jälkeen. Voittaja saa Kirkkojärven onkimestarin 2021 arvon. Kolme parasta kilpailijaa palkitaan.

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry:n johtokunta