Liipolanlahden säännöstelypadon osittainen purkaminen

Fiskars Oyj Ab on päättänyt hakea vesilain mukaista lupaa pohjapadon rakentamiseksi
Liipolanlahteen. Pohjapadolla on tarkoitus korvata nykyinen säännöstelypato, jolla säännöstellään
Iso-Kiskon vedenkorkeutta. Kohde sijaitsee Salossa, Iso-Kiskon pohjoisosassa sijaitsevasta
Liipolanlahdesta Kirkkojärveen laskevan Myllyojan yläosalla…

Lue koko lausunto (pdf-tiedosto)