KKHY:n lausunto vesienhoitosuunnitelmasta

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys toivoo, että Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Salon kaupunki ryhtyvät eri toimijoiden kanssa ripeästi

  • panostamaan tehokkaasti arvokkaan Kiskonjoen vesistön ja Kiskon Kirkkojärven tilan parantamiseen ja seurantaan,
  • elvyttämään vesistön uhanalaisia kalakantoja,
  • parantamaan vesistön virkistyskäyttöä ja matkailupalveluja,
  • tukemaan voimakkaasti vesistön asukkaiden vapaaehtoistyötä ja
  • tuomaan kuntalaisten ja loma-asukkaiden tietoisuuteen Kiskonjoen vesistön arvo ja ainutlaatuisuus.

Kiskossa 10.5.2021
Markku Marttinen
puheenjohtaja
Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys

Lue tästä koko lausunto