Kiskon jätevesihuollon parantaminen

Kiskonjoen vesistö on eteläisen Suomen arvokkaimpia jokivesistöjä. Vesistö on valittu MMM:n
asettaman suojeluvesityöryhmän mietinnössä (Komiteanmietintö 1977), YM:n asettaman vesistöjen
erityissuojelutyöryhmän mietinnössä (1992) ja pohjoismaisen ministerineuvoston raportissa (1990)
erityissuojelua kaipaavaksi vesistöksi. Pääkaupunkiseudun läheisyydestä johtuen vesistön…

Lue tästä koko kirjelmä (pdf-tiedosto) »