Infotilaisuus 28.2. Toijan Nesteellä klo 16.30 Holstenkosken padon purkamisesta

Kirkkojärveen laskevan Aneriojoen Holstenkosken pato puretaan tänä vuonna osittain ja koski kunnostetaan. Urakalla on mittavat ekologiset vaikutukset: Kiskonjoen vaelluskaloille avautuu yli 40 kilometrin laajuinen uomaverkosto. Salon kaupungin, rakennuttajan ja Valonian edustajat kertovat urakan taustoista ja vastaavat kysymyksiin tänään Toijan Nesteellä klo 16.30-18.00. Hanke lisää myös painetta Kirkkojärven tilan parantamiseksi. Tulkaa kuulolle!

Holstenkoski