Talousarvio 2017-2018

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry

Talousarvio 1.6.2017 – 31.5.2018

Tulot

Jäsenmaksut
2400 € (160 x 15 €)

Avustukset ja talkootuki
1400 €

Muut
0 €

YHTEENSÄ
3800 €


Menot

Järven hoitokulut
3000 €

Talkootarjoilut + kilpailut
400 €

Jäsenkirjeet +yhteydenpito
500 €

Varojenhoito
200 €

Kokouskulut
300 €

Jäsenmaksuperintä
100 €

Yleiskulut + tiedottaminen
500 €

YHTEENSÄ 
5000 €

 

Tulos
-1200 €

Alijäämä, -1200 € tullaan kattamaan aikaisempien kausien ylijäämällä.

Kiskossa 8.6.2017

Johtokunta