Kiskon Kirkkojärven kalastuksenvalvoja

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen kalastuksenvalvoja valvoo kalastusta tehostetusti tänä kesänä.
Kalastuksenvalvojana toimii metsänhoitaja Ilpo Ervasti. Hän on käynyt kalatalouden keskusliiton järjestämän kalastuksenvalvojan kurssin ja suorittanut ELY-keskuksen kalastusvalvojatutkinnon. Salon seudun kalastusalueen hallitus on valtuuttanut hänet Salon seudun kalastusalueen kalastuksenvalvojaksi vuodelle 2018. Hän toimii pääasiassa Kiskon Kirkkojärven alueella. Kalastuksenvalvoja on ELY-keskuksen valtuuttama. Hän suorittaa julkista hallintotehtävää ja on oikeutettu käyttämään tässä tehtävässä julkista valtaa (Suomen kalastuslaki 379/2015). Mikäli henkilö syyllistyy kalastuslain 118§ mukaisiin rikkomuksiin, kalastuksenvalvoja on velvollinen ilmoittamaan asiasta poliisille.

Ilpo on jo tehnyt muutamia tarkastuksia ja luvat ja pyydysten merkinnät ovat olleet toistaiseksi kunnossa. Hän toteaakin, että kalastus on hieno harrastus. Lisäksi se tuo pöytään hyvää ja terveellistä lähiruokaa. On myös tärkeää, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan. Onkiminen on kaikille vapaata. Kalastuksenhoitomaksun maksamalla saavat 18 – 64 vuotiaat uistella yhdellä vavalla koko järven alueella. Muille tämä hupi on ilmaista. Ikä pitää pystyä todistamaan. Mikäli kalastaa esim. kahdella vavalla tai pyydyksillä, tarvitaan lisäksi vesialueen omistajan lupa.

Hyvää kalaonnea kaikille, järvellä tavataan.