Hoitoyhdistys järjesti koekalastuksen Kirkkojärvellä 17. – 19.8.2020. Koekalastus tehdään viiden vuoden välein ja sen tarkoituksena on seurata kalakannan kehitystä järvellä. Koekalastuksen vetäjänä oli Olli Ylönen, joka toimii Lounais-Suomen kalatalousalueen toiminnanjohtajana.

Järveen laskettiin kolmena perättäisenä päivänä kerrallaan 10 kappaletta 30 metrisiä koeverkkoja, joissa jokaisessa silmäkoko vaihteli 5 mm ja 55 mm välillä. Ensimmäisenä päivänä katettiin Uitmuksenlahden, Pappilanniemen, Kirkonkylän ja Mussalon alueet. Toisena päivänä katettiin järven eteläpuoleinen alue ja viimeisenä päivänä Haapaniemen, Samppanokan, Raatosaaren ja Myllyholman välinen alue.

Kalat irrotettiin kustakin verkosta verkon silmäkoon mukaisesti ja ne pituusmitattiin, punnittiin ja laskettiin kalalajeittain. Talkooväki irrotti kalat verkoista ja Olli Ylönen apulaisineen suoritti varsinaisen mittaustyön sekä kirjasi tulokset lopullista raporttia varten.

Talkoolaisia oli päivittäin mukana 6 – 10 henkeä. Yhdistys tarjosi talkoolaisille kahvia ja pizzaa lounaaksi. Hyvässä ja aurinkoisessa säässä juttu kulki ja talkoolaisilla oli hauskaa. Suuret kiitokset Jouko, Eero, Pentti, Eero, Ilpo, Markku, Timo, Armas, Tapani, Hannu ja Eija-Leena. Päivittäin tehtiin töitä 6 – 7 tuntia, joten illalla kotiin saapui kalalta tuoksuvia talkoolaisia.

Mitatut kalat joutuivat muhimaan lämpimässä säässä sen verran pitkään, että niitä ei voitu enää käyttää ihmisravinnoksi. Lopuksi löydettiin kuitenkin keino jolla saalis voitiin hyödyntää kotieläinten rehuna.

Koekalastuksen kokonaissaalis oli noin 350 kg. Tämä on huomattava määrä koska suuri osa kaloista painoi vain muutaman gramman. Pieniin silmäkokoihin 6,5 mm – 8 mm tarttui huomattava määrä pientä kuhaa, joten hyvänä uutisena voidaan mainita se, että järven petokalakanta on tulevaisuudessa hyvässä iskussa.