Ajatuksia Kiskon Kirkkojärven hoitamiseen

 1. Järven kunnon ylläpitäminen kuuluu meille kaikille. Lähtökohtana on yksittäisen ihmisen oma vastuullinen toiminta ja halu.
 2. Mikäli talouttasi ei ole kytketty jätevesiverkostoon, suosi kompostoivaa puukäymälää.
  Mikäli kannat veden sisään, imeytä sauna- ja tiskivedet kivipesään tai saostuskaivon kautta maahan. Mikäli otat veden vesijohdosta, sinun pitää puhdistaa jätevetesi.
 3. Mikäli on vaara, että pesuvedet päätyvät luontoon, käytä ympäristöystävällisiä pesuaineita, jotka tunnistat ympäristömerkistä kuten joutsenmerkki.
 4. Lannoitteet, polttonesteet ja myrkyt eivät kuulu vesistöihin. Älä johda niitä järveen.
 5. Ruokojen ja korsien leikkaus on maa- ja vesialueen omistajan / haltijan vastuulla. Kirkkojärvellä voidaan Hoitoyhdistyksen myötävaikutuksella tehdä suunnitelma, jota voidaan lähteä toteuttamaan yhdessä esimerkiksi talkoin. Osallistukaa talkoisiin. Kyseisiin töihin voidaan myös anoa ulkopuolista rahoitusta.
 6. Roskia ja rantaan ajautuneita korsia ei pidä työntää tai haravoida järveen, vaan kompostoida, käyttää marjakasvien katteena tai hävittää omalla alueella.
 7. Älä häiritse järven ja luonnon rauhaa.
  • a. Pidä veneillessäsi vähintään 100 metrin etäisyys asutusta rannasta.
  • b. Huomioi äänenkäyttö, erityisesti iltaisin. Vesillä ääni kantautuu yllättävän pitkälle.
  • c. Älä aja järvellä suurilla nopeuksilla; huomioi vesilinnut ja niiden poikaset.
  • d. Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella.
 8. Kun kalastat, pidä huoli, että toimit sääntöjen mukaan, ja että sinulla on luvat kunnossa sekä pidä ne mukanasi:
  • a. Kalastonhoitomaksu
  • b. Tarvittaessa vesialueen omistajan lupa
  • c. Pyydysten oikea merkintä
  • d. Vapauta alamittaiset kalat elävänä tai kuolleena
 9. Ole kalastuksessasi vastuullinen
  • Yhdistyksen suositukset tasapainoisen kalastorakenteen vahvistamiseksi Kirkkojärvessä:

   Kirkkojärven petokalakantojen (kuha, hauki, iso ahven, made) ylläpito ja vahvistaminen on erittäin tärkeää järven suurien särkikalakantojen aiheuttaman sisäisen rehevöitymisen hillitsemiseksi.

   Kalastus Kirkkojärvessä kohdistuu yleensä pelkästään järven petokaloihin. Eräille kalalajeille on säädetty kalastusasetuksessa alamittoja, joiden tavoitteena on estää sellaisten kalojen pyynti, jotka eivät ole ehtineet kutea kertaakaan. Kirkkojärven yleisistä petokaloista vain kuhalla on alamitta, joka on 42 senttimetriä. Alamittainen kuha on kalastusasetuksen mukaan laskettava välittömästi takaisin veteen. Kuhat tulevat sukukypsiksi yleensä 42-45 senttimetrin pituisina. Kutua vartioivien koiraskuhien pyyntiä tulisi lisäksi välttää kuhan kutuaikana. Kaloille voidaan säätää myös ylämittoja, sillä suurikokoisilla petokaloilla on hyvin tärkeä merkitys kantojen elinvoimaisuuden ja kalaston tasapainoisen rakenteen kannalta. Toistaiseksi ylämittoja ei Kirkkojärven petokaloille ole säädetty.

   Edellä esitettyyn viitaten Kirkkojärven hoitoyhdistys suosittelee, että kalastajat noudattaisivat seuraavia pyyntimittoja Kiskon Kirkkojärvellä:

   Kuha: vapauta alle 45 senttimetrin ja yli 65 senttimetrin mittaiset yksilöt
   Hauki: vapauta yli 90 senttimetrin (5 kg) mittaiset yksilöt
   Ahven: vapauta yli 40 cm (1 kg) yksilöt

   Lisäksi hoitoyhdistys suosittelee välttämään kuhaan kohdistettua pyyntiä touko-kesäkuussa sen kutuaikana.

   Vapavälineillä saadut kalat voidaan yleensä vapauttaa helposti ja jos samalla kohdellaan vapautettavia kaloja mahdollisimman hellävaraisesti, ne myös säilyvät hengissä. Toisin on verkkojen laita, joihin varsinkin kuhat helposti kuolevat varsinkin kesäaikana. Verkko on valkoiva pyydys. Kirkkojärvellä käytetään yleisesti solmuväliltään 45 millimetrin verkkoja, jotka pyytävät helposti alamittaisia kuhia, jotka eivät ole ehtineet kutea kertaakaan. Pienin suositeltava verkon solmuväli 45 senttimetrin kuhalle on Luonnonvarakeskuksen mukaan 55 millimetriä.

   Hoitoyhdistys suosittelee, että kaikessa verkkopyynnissä Kirkkojärvellä pienin solmuväli on 55 millimetriä.

   Lopuksi hoitoyhdistys suosittelee seuraavaa;

   Tainnuta ja verestä ruokakaloiksi kalastamasi kalat heti äläkä ota niitä enempää kuin tarvitset. Hyödynnä myös järven runsaita särkikalakantoja (mm. särki, lahna, pasuri, sorva, ruutana, suutari, salakka), sillä ne kiihdyttävät järven sisäistä rehevöitymistä. Parhaiten särkikaloja hyödynnetään käyttämällä myös niitä ravinnoksi. Hoitoyhdistys kehittelee uusia reseptejä.

 10. Jos sinulla on ideoita järven hoitoon liittyvissä asioissa, kerro niistä eteenpäin, esimerkiksi Hoitokunnan johtokunnan jäsenille
 11. Seuraa asioita käymällä Hoitoyhdistyksen koti- ja facebooksívuilla:  www.kiskonkirkkojarvi.fi,
  Facebook: KiskonKirkkojarvenHoitoyhdistys