Eettiset säännöt

Ajatuksia Kiskon Kirkkojärven hoitamiseen

 1. Järven kunnon ylläpitäminen kuuluu meille kaikille. Lähtökohtana on yksittäisen ihmisen oma vastuullinen toiminta ja halu.
 2. Mikäli talouttasi ei ole kytketty jätevesiverkostoon, suosi kompostoivaa puukäymälää.
  Mikäli kannat veden sisään, imeytä sauna- ja tiskivedet kivipesään tai saostuskaivon kautta maahan. Mikäli otat veden vesijohdosta, sinun pitää puhdistaa jätevetesi.
 3. Mikäli on vaara, että pesuvedet päätyvät luontoon, käytä ympäristöystävällisiä pesuaineita, jotka tunnistat ympäristömerkistä kuten joutsenmerkki.
 4. Lannoitteet, polttonesteet ja myrkyt eivät kuulu vesistöihin. Älä johda niitä järveen.
 5. Ruokojen ja korsien leikkaus on maa- ja vesialueen omistajan / haltijan vastuulla. Kirkkojärvellä voidaan Hoitoyhdistyksen myötävaikutuksella tehdä suunnitelma, jota voidaan lähteä toteuttamaan yhdessä esimerkiksi talkoin. Osallistukaa talkoisiin. Kyseisiin töihin voidaan myös anoa ulkopuolista rahoitusta.
 6. Roskia ja rantaan ajautuneita korsia ei pidä työntää tai haravoida järveen, vaan kompostoida, käyttää marjakasvien katteena tai hävittää omalla alueella.
 7. Älä häiritse järven ja luonnon rauhaa.
  • a. Pidä veneillessäsi vähintään 100 metrin etäisyys asutusta rannasta.
  • b. Huomioi äänenkäyttö, erityisesti iltaisin. Vesillä ääni kantautuu yllättävän pitkälle.
  • c. Älä aja järvellä suurilla nopeuksilla; huomioi vesilinnut ja niiden poikaset.
  • d. Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella.
 8. Kun kalastat, pidä huoli, että toimit sääntöjen mukaan, ja että sinulla on luvat kunnossa sekä pidä ne mukanasi:
  • a. Kalastonhoitomaksu
  • b. Tarvittaessa vesialueen omistajan lupa
  • c. Pyydysten oikea merkintä
  • d. Vapauta alamittaiset kalat elävänä tai kuolleena
 9. Ole kalastuksessasi vastuullinen
  • a. Tainnuta ja verestä ruokakaloiksi kalastamasi kalat heti äläkä ota niitä enempää kuin tarvitset.
  • b. Hyödynnä myös järven runsaita särkikalakantoja (mm. särki, lahna, pasuri, sorva, ruutana, suutari, salakka), sillä pohjaa tonkimalla ja eläinplanktonia syömällä ne rehevöittävät järveä. Parhaiten särkikaloja hyödynnetään käyttämällä ne ravinnoksi.
  • c. Vaikka kuhan virallinen alamitta on 42 cm eikä kuhalla ole ylämittaa, yhdistys suosittelee kuhan pyyntimitoiksi seuraavaa: kuhan alamitta  45 cm ja ylämitta 65 cm. Pidä saaliina vain 45-65 cm pituiset kuhat ja vapauta muut kuhat elävänä takaisin järveen. Näin taataan kuhalle huomattavasti paremmat mahdollisuudet tehokkaaseen lisääntymiseen Kirkkojärvessä.
   Vapauta suuret hauet (>90 cm) ja ahvenet (>40 cm).
   Ne ovat arvokkaita yksilöitä järven petokalakantojen vahvistamiseksi ja särkikalojen kurissa pitämiseksi.
 10. Jos sinulla on ideoita järven hoitoon liittyvissä asioissa, kerro niistä eteenpäin, esimerkiksi Hoitokunnan johtokunnan jäsenille
 11. Seuraa asioita käymällä Hoitoyhdistyksen koti- ja facebooksívuilla:  www.kiskonkirkkojarvi.fi,
  Facebook: KiskonKirkkojarvenHoitoyhdistys