Ruoko-kala2 -hanke 2020

Ruoko-kala2 -hanke 2020

Keväällä hankittiin kaikki tarvittavat luvat vesi- ja ranta-alueiden omistajilta sekä ELY:ltä. Niitto suoritettiin 15.7. – 11.8.2020 välisenä aikana talkoo- ja ostopalveluna. Leikkuu tapahtui tehokkaasti 3 m leveällä Truxor-koneella, rantaan keruu samalla laitteella ja veneisiin liitetyllä ”haravalla”. Lue lisää:

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen koekalastus 2020

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen koekalastus 2020

Hoitoyhdistys järjesti koekalastuksen Kirkkojärvellä 17. – 19.8.2020. Koekalastus tehdään viiden vuoden välein ja sen tarkoituksena on seurata kalakannan kehitystä järvellä. Koekalastuksen vetäjänä oli Olli Ylönen, joka toimii Lounais-Suomen kalatalousalueen toiminnanjohtajana. Järveen laskettiin kolmena perättäisenä päivänä kerrallaan 10 kappaletta 30 metrisiä koeverkkoja, joissa jokaisessa silmäkoko vaihteli 5 mm ja 55 mm välillä. Ensimmäisenä päivänä katettiin Uitmuksenlahden,…

Koekalastustalkoot 2020 – tervetuloa

Koekalastustalkoot 2020 – tervetuloa

Kalaston rakenteen tutkimus Kiskon Kirkkojärvellä 17.–19.8. Lounais-Suomen kalatalousalueen toiminnanjohtaja Olli Ylösen johdolla suoritetaan kalatutkimus Kirkkojärven kalakannasta.  Tule mukaan talkoisiin! Talkoolaisia tarvitaan kalojen irrottamiseen verkoista.  Käytössä on 10 eri silmäkokoa olevaa verkkoa, joista kalat irrotetaan ja laitetaan eri astioihin laskemista varten. Maanantaista keskiviikkoon 17.–19.8. klo 10 alkaen osoitteessa Uudenmaantie 361. Risteyksestä 300 m ja siitä vasemmalle…

Kirkkojärven vesialueiden kalastuslupien myyjät

Kirkkojärven vesialueiden kalastuslupien myyjät

Huom. kalastuslupa on aina vain vesialuekohtainen eikä koko järveä koskeva. Verkkokalastukseen ei ole jokamiehenoikeutta järvialueilla. Jokainen vesialue saa itse päättää, kenelle myydään kalastuslupia. Vaatimuksena voi olla esim. että on maanomistaja kyseisellä järvellä. Ohessa myyjät Toija-Viiarin, Kirkonkylän, Kajalan ja Fiskarsin vesialueille:

Tervetuloa talkoisiin 2020!

Tervetuloa talkoisiin 2020!

HUOM! Konerikon vuoksi talkoot siirretty alkavaksi  15.7. Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry:n tavoite on eri tyyppisin toimenpitein saattaa järven ravinnetasapaino sellaiseksi, että esimerkiksi epätasapainosta kielivä sinilevä asettuu järven ravintoketjussa oikeaan suhteeseen muuhun eliöstöön nähden. Tule mukaan talkoisiin, työpanoksesi on meille tärkeä! Ruokokala 2 -hankkeen ruo´on leikkuu alkaa 15.7. klo 9.00 Kirkonkylänlahdesta. Leikkuu suoritetaan Truxor-ambifio-leikkuulaitteella. Laite edustaa…

Kiskonjoen vaelluskalat ja niiden elvyttäminen

Kiskonjoen vaelluskalat ja niiden elvyttäminen

Kiskonjoen vaelluskalat ja niiden elvyttäminen Suomen merelliset vaelluskalat Suomessa esiintyviä alkuperäisiä merellisiä vaelluskaloja ovat: merilohi, meritaimen, vaellussiika, nahkiainen, vimpa ja ankerias. Merelliset vaelluskalat ovat olleet Suomessa vuosituhansien ajan rannikon ja jokivarsien väestön tärkeimpiä saalislajeja. Lohi- ja vaellussiika ovat lisääntyneet alkujaan yli 30:ssä ja meritaimen yli 60:ssä Suomen Itämereen laskevassa joessa. Nahkiainen on noussut Itämerestä kudulle…