Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelma

Espoo-Salo oikoradan suunnittelukriteerit ovat kyseenalaiset. Kannattavuuslaskelma osoittaa
investoinnin olevan kannattamaton ja matkustajamääräennusteet ovat epärealistiset. Nopea
työssäkäynnin kulttuurin muutoksen (etätyö, monipaikkatyö jne.) aiheuttamat seuraukset eivät
näy ratahankkeen perusolettamissa eikä laskelmissa. Samoin koko yhteiskunnan ajattelutavan…

Lue koko kirjelmä (pdf-tiedosto)