ELY-keskus on muuttanut Kirkkojärven pintavesityypin runsasravinteiseksi järveksi

Ympäristöhallinnon vesienhoidon järjestelmissä Kiskon Kirkkojärven pintavesityyppi on ollut vuosikymmeniä matala humusjärvi järven ekologisen tilaluokan ollessa välttävä. Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys on pyytänyt Varsinais-Suomen ELY-keskusta tarkistamaan järven tyypin ja luokan, koska Kirkkojärven ominaispiirteet viittaavat vahvasti luontaisesti runsasravinteiseen järveen. Varsinais-Suomen ELY-keskus on muuttanut 20.2.2024 Kirkkojärven pintavesityypin runsasravinteiseksi järveksi. Järven ekologinen tilaluokka uusitaan kuitenkin vasta vuonna 2025, joten siihen saakka järven tila pysyy entisenä eli välttävänä.

Yhdistys jää siis kiinnostuneena odottamaan Kirkkojärven uutta ekologista luokkaa, joka on riippuvainen järven uudesta pintavesityypistä.

Kiskon Kirkkojärven tyypittely_lausunto