Aluehallintoviraston päätös Toijan jätevedenpuhdistamon uudeksi ympäristöluvaksi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Toijan jätevedenpuhdistamon uudeksi ympäristöluvaksi annettiin 12.5.2023. Lupa on voimassa 31.12.2027 saakka. Päätöksen lupaehdot ovat  hyvin pitkälle Kirkkojärven hoitoyhdistyksen vaatimusten mukaisia. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan siirtoviemärin rakentaminen ja Toijan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen edistävät osaltaan hyvän tilan tavoitteiden saavuttamista ja toteuttavat vesienhoidon toimenpideohjelmaa Varsinais-Suomessa.

Liikelaitos Salon Vesi on selvittämässä  Toijan puhdistamon vaihtoehtoisia siirtoviemäriratkaisuja Salon keskusjätevedenpuhdistamolle.

Yhdistys toivoo, että toimiva ratkaisu löytyy ja Kirkkojärvi vapautuu Toijan puhdistamon 50 vuotta jatkuneesta jätevesikuormasta vuoteen 2028 mennessä.

Lue koko artikkeli (pdf) »